Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Czarnkowie


Ogłoszenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie
z dnia 30 sierpnia 2022 r.
o naborze na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego