Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Czarnkowie