Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Czarnkowie

DokumentyI.Dla decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszeń z 3 egzemplarzami projektu budowlanego, w tym z projektem technicznym
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy robót budowlanych (PB-12).pdf

II.Dla decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszeń z 4 egzemplarzami projektu budowlanego