Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Czarnkowie

Z początkiem stycznia ruszyła Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego. System c-KOB dostępny jest pod adresem c-kob.gunb.gov.pl i umożliwia w prosty sposób założenie i prowadzenie książki, wprowadzanie informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych oraz danych dotyczących kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ustawy - Prawo budowlane. Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego to kolejny krok cyfryzacji w budownictwie. Wprowadzenie książki w wersji elektronicznej daje unikalną możliwość gromadzenia i szybkiego udostępniania danych dotyczących nieruchomości odpowiednim służbom. Celem powstania c-KOB jest podwyższenie standardu bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Dzięki c-KOB możliwe jest szybsze przeciwdziałanie zagrożeniom wywołanym przez niewłaściwe korzystanie z nieruchomości oraz zagrożeniom powodowanym przez czynniki atmosferyczne i techniczne związane ze stanem obiektu budowlanego.

c-KOB z punktu widzenia właścicieli i zarządców nieruchomości
System c-KOB jest bardzo korzystny dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Jego podstawowe zalety to:

 • pełna kontrola nad aktualnością przeglądów,
 • funkcja powiadamiania o zbliżających się kontrolach i przeglądach okresowych,
 • szybki i bezpośredni dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca,
 • łatwa edycja danych,
 • automatyczne przekazywanie wymaganych dokumentów organom,
 • niwelowanie ryzyka pracy w obiektach bez aktualnych przeglądów,
 • niwelowanie kosztów związanych z karami za użytkowanie obiektów bez aktualnych przeglądów,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej.

Dotychczas książka obiektu budowlanego miała formę wyłącznie papierową. Od 1 stycznia 2023 r. można prowadzić książkę w postaci elektronicznej w systemie c-KOB.

Aplikacja c-KOB na komputer i smartfona
Do korzystania z aplikacji c-KOB nie potrzeba żadnego specjalistycznego sprzętu, czy oprogramowania. Wystarczy komputer i przeglądarka internetowa. Dostępna jest także wersja mobilna na smartfony do pobrania ze sklepu Play, czy AppleStore, przy czym aplikacja c-KOB jest całkowicie bezpłatna.

Które budynki i obiekty budowlane widnieją w c-KOB?
Książkę obiektu budowlanego prowadzimy m.in. dla budynków wielorodzinnych, przemysłowych, hal, sklepów i budynków fabrycznych.  

Obowiązek prowadzenia książki nie obejmuje:

 • domów jednorodzinnych, garaży, wiat innych budynków w zabudowie jednorodzinnej,
 • dróg i mostów,
 • obiektów na zgłoszenie, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (wymienionych w art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo budowlane).

Jak zacząć korzystanie z aplikacji?
Właściciele i zarządcy nieruchomości uzyskują dostęp do systemu poprzez zalogowanie się w c-KOB z wykorzystaniem usługi tzw. Węzła Krajowego (login.gov.pl).