Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Czarnkowie

Prawo budowlane
Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane